Ako klub sa aktívne zapájame do rôznych projektov a grantov.

U. S. Steel Košice, s.r.o. – Spoločne pre región 2023

V rámci grantovej schémy vyhlásenej U.S.Steel Košice – Spoločne pre región 2023 – sa nám podarilo získať podporu pre projekt „Na lyžiarskych svahoch bezpečne a s radosťou“, projekt bude realizovaný v lyžiarskych strediskách Jahodná pri Košiciach a Ski Lysá pri Sabinove.

Pre zvýšenie bezpečnosti na lyžiarskych svahoch vďaka projektu inštalujeme edukačné tabule, obohatené aj o obrázky, čím zlepšíme zrozumiteľným štýlom informovanosť širokej verejnosti všetkých vekových kategórií o 10 FIS celosvetových pravidlách bezpečného správania sa na lyžiarskych svahoch tzv. BIELY KÓDEX. Cieľom je podporiť bezpečnú realizáciu pohybových aktivít v zdravom prírodnom prostredí a formovať tak dlhodobé návyky detí, mladých ľudí a dospelých s dôrazom na ohľaduplné správanie sa voči sebe na lyžiarskych svahoch.

https://xapp.usske.sk/sk/clanok/komunitne-projekty-prinasaju-viditelnu-zmenu?fbclid=IwAR1XFoxd3mJR2atC0a6RibtwwavGU4o1KsGn20LVtsVX15-qu8E6CfTY0TA

Niké: Fond pre budúcnosť športu 2020

Vďaka finančnej podpore od Niké sa nám podarilo revitalizovať okolie lezeckej steny Rokodromo v Košiciach.

Nadačný fond deti v bezpečí poisťovne Kooperativa 2019 a 2020

V rokoch 2019 a 2020 sa nám podarilo získať podporu v rámci výzvy Nadácie pre deti Slovenska (NDS). Hlavným cieľom projektov „Aktívny celoročný náučný chodník.“ a „Detské cyklotraily – hravo a bezpečne“ bolo zábavnou a zároveň náučnou formou motivovať deti, mládež, ale aj rodiny s deťmi k pravidelnému pohybu v prírode. Detské cyklotraily sú rôznej náročnosti, obohatené o prírodné, ako aj umelo vytvorené prekážky, kde môžu deti, mladí ľudia, ale aj dospelí spoznávať svoje prednosti a limity s dôrazom na bezpečnosť vďaka inštalovaným sprievodným značeniam.- miesto impementácie: športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach