Sme športový klub pre deti od 4 rokov pôsobiaci v Košiciach, zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá podporí zdravý vyvážený vývoj dieťaťa a zlepší jeho pohybovú kultúru. Deti zapájame do širokej škály športov so zámerom podporiť ich všestrannosť a zároveň zlepšiť ich koordináciu, cit pre rovnováhu či kondíciu. Uprednostňujeme tréningy v exteriéri (Horný Bankov, Rokodromo, Jahodná, Jazero a iné vhodné miesta), ak to však poveternostné podmienky nedovoľujú, stretnete nás v telocvični, na umelej lezeckej stene, či na plavárni.

Tréningy JAKASPORTu sú rozdelené na tri tréningové obdobia – jarné, jesenné a zimné.
Každé z nich je zameraná na určité športy vhodné pre dané obdobie. Počas roka organizujeme letné aj zimné sústredenie a aktívne sa zapájame do športových akcií organizovaných v blízkom okolí (vodácky maratón, cyklopreteky, MMM minimaratón, lyžiarske preteky a pod.), Okrem účasti organizujme aj vlastné preteky, či participujeme na príprave pretekov (ako napr. detské preteky v rámci MTB Singletrack maratónu).

Naše poslanie:
Poslaním JAKA SPORT o.z. je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä detí a mládeže v oblasti športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových, telesných a duševných zručností, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Aktuálne informácie a fotky nájdete na facebooku a instagrame: