Sme športový klub pôsobiaci v Košiciach pre deti od 4 rokov, zameraný na všeobecnú pohybovú prípravu, ktorá podporí zdravý vyvážený vývoj dieťaťa a zlepší jeho pohybovú kultúru. Deti zapájame do širokej škály športov so zámerom podporiť ich všestrannosť a zároveň zlepšiť ich koordináciu, cit pre rovnováhu či kondíciu.